Angol Modena Színek

 

Schietti:Egyszínű, a szárny jelöléssel vagy anélkül.

 

Magnani: többszínű: Alapszín almond sárga,sötét vagy világos spriccelt, a madár egész tollazatán egyenletes elosztásban.

               babos:fehér alapszínen fekete, vörös vagy sárga spricceléssel, illetve az alapszín ezüstszürke fekete spricceléssel. A tojók rajza gyengébb színű a hímekétől. A rajzolat az életkor haladtával egyre sötétebb lesz. A tarka színű egyedeket az különbözteti meg a mananiaktól, hogy a magnaniakat spriccelt színű tollak borítják, a tarkák rajza pedig egyszínű tollakból tevődik össze, ezért a schiettik csoportjába tartoznak.

 

Gazzi:Alapszín fehér, színes a fej, az előke, a hát, a szárny, beleértve a szárnyvégeket, a farok és a faroktámasztó ék is. A fejrajz a koponyatetőtől indul ki és mintegy ujjszélességben fut a szem alatt ívelt alakban a nyelőcsőig.

 

A szárny jelölés színei

A fajtára jellemző bronz szín vagy annak hígított változata a kénsárga szín a szárnypajzsokon szegélyezve, szegélyezés nélkül, szalagosan illetve kovácsolt formában jelenik meg. A szegélyezés nélküliek szárnypajzsa egyenletes, tiszta színű. A szegélyzetteknél minden tollon van egy finom szegély az alapszín tömörebb, vékony árnyalatában. A kékeknél ez fekete. A szalagoknál is épp úgy van szegély az alapszín árnyalatában. A bronz-kovácsoltaknál szintúgy körül vannak foglalva a tollvégek a test alapszínéve, háromszöget alkotva. A vörös, a sárga és a barnafakónál valamint ezen színek kovácsolt változatinál nincs szalag, vagy kovácsolt szegély. A különböző alapszínű világos pajzsosoknak fehér szárnypajzsuk van, az alapszínűekkel megegyező színű szalagokkal. A világospajzsos feketénél és barnáknál kötelező a pinty rajz, a világos vöröseknél és sárgáknál pedig a színes evezőtollak. Minden szalag a színtől függetlenül teljes, egyenletesen széles, tiszta színű. A kovácsoltság egyenletes és lehetőleg éles, nem túl telt és nem túl üres, élénk színű, az egész tollvégződést átfogja. A színében és formájában is korrekt szárnyrajznak nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani, mint a test színének.
Pintyrajz: világos foltok a sötét evezőtollak végén, melyek a szárny nyugalmi állapotában gyöngyszerűen sorakozó mintát alkotnak.
Világos pajzs: a szárnypajzs alapszínén fehér mintázat.

Diavetítő